Налазите се овде: Дом

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Наслов Опис Датум објаве
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000802/17 Nabava ionskog kromatografa i analizatora žive u hrani sa softverom za potrebe Odjela za zdravstvo, Pododjela za javno zdravstvo 14:23 05.06.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-001073/17 Nabavka lož ulja za potrebe Skupštine Brčko distrikta BiH za grejnu sezonu 2017/2018 14:18 05.06.2017.
Odluka o izboru ponuđača 13-000743/17 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 14:09 05.06.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000743/17 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Odjeljenja za komunalne poslove 14:07 05.06.2017.
Odluka o izboru ponuđača 13-000342/17 Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potre... 13:53 05.06.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000342/17 Nabava Automatskog kolorimetrijskog analizatora sa LED diodama za automatsku identifikaciju mikroorganizama i određivanje osjetljivosti na antibiotike za potre... 13:46 05.06.2017.
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 13-000721/17 Nabavka prehrambenih namirnica za potrebe Obdaništa i zabavišta „Naša djeca“ Brčko distrikt BH ( 3 lota) 13:15 05.06.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-000774/17 Nabavka građevinsko zanatskih radova na rekonstrukciji zgrade "Merkur" - II faza 14:05 02.06.2017.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-001035/17 od 26.05.2017. god. Nabavka medijskih usluga lokalnih informativnih portala LOT 3 10:02 01.06.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001035/17 od 26.05.2017. god. Nabavka medijskih usluga lokalnih informativnih portala LOT 1 - 2 09:59 01.06.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-001158/17 od 25.05.2017. god. Pokloni za odlazak u penziju (muški sat analogni - kom 3), (ženski sat analogni - kom 1) 11:33 31.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača -13-001186 14:40 30.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog smještaja u Sarajevu 13-001290 14:25 30.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga kotizacije i hotelskog smještaja za učešće na LJetnoj školi urbanizma 2017.godine za tri osobe u Vršcu -13-001252 14:21 30.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga hotelskog sještaja za dvije osobe u Trebinju za potrebe Kancelarije gradonačelnika 14:16 30.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003040/16 Nabavka prenosivih računara sa operativnim sistemom za potrebe Tima za implementaciju projekta Prekogranične saradnje "Odgovor na vanredne situacije - SADA" (... 13:26 30.05.2017.
Obavještenje o nabavci br. 1157-7-3-323-3-2226/17 od 30.05.2017. godine Nasipanje njivskih puteva u MZ Krepšić II po predmjeru radova 13:14 30.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000427/17 od 23.05.2017. god. Nabavka motocikla za potrebe Odjeljenja za javni registar 15:13 29.05.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 13-000729/17 Nabavka higijenskog materijala za potrebe Odjela za obrazovanje 13:44 29.05.2017.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-000213/17 Izgradnja i rekonstrukcija puteva, ulica i trotoara na području Brčko distrikta BiH - 1/2017 - LOT 15 13:30 29.05.2017.