Nalazite se ovdje: Početak

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Naslov Opis Datum objave
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000250/18 od 22.02.2018. god. Štampanje obrazaca za potrebe Kancelarije Gradonačelnika – Sekretarijata Vlade Brčko distrikta BiH 10:46 27.02.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000244/18 od 22.02.2018. god. Nabavka materijala za izvođenje praktične nastave za kabinet frizera za potrebe JU Poljoprivredne i medicinske škole Brčko distrikta BiH 10:43 27.02.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-000289/18 od 20.02.2018. god. Nabavka i ugradnja rolo zavjesa za potrebe Odjeljenje za obrazovanje (kancelarija broj 36) 13:00 26.02.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-000346/18 od 16.02.2018. Nabavka i isporuka visokokaloričnog uglјa za potrebe JU Pete osnovne škole Brčko i Nabavka i isporuka ogrevnog drva (bukova, cijepana) za potrebe JU Pete O�... 12:57 26.02.2018.
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000282/18 od 26.01.2018. godine Nabavka VPN telefonije za potrebe Ureda gradonačelnika Brčko distrikta BiH - Inspektorat 09:45 26.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000466/18 Nabavka ukrasnog bilja i ostalog repromaterijala za potrebe održavanja javnih zelenih površina na području Brčko distrikta BiH u toku 2018. godine 08:54 26.02.2018.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-003255/17 od 14.02.2018. godine LOT 2 - Nabavka namještaja za potrebe JU Sedme osnovne škole Gornji Rahić 13:58 22.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000358/18 od 02.02.2018. godine Kontrolna ispitivanja izvedenih radova i upotrebljenih materijala 12:45 22.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000603/18 od 20.02.2018. godine Nabavka fasadnog nosača koplja i koplja za zastavu za potrebe JU Petnaeste osnovne škole Šatorovići. 11:27 22.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000569/18 od 16.02.2018. godine Nabavka motornog ulja za potrebe Odjeljenja za javni registar 14:05 21.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj 13-000193/18 Nabavka računarske opreme za potrebe Pododjeljenja za podršku MZ, NVO i UG i Pododjeljenja za informatiku Vlade Brčko distrikta BiH 12:15 21.02.2018.
Posebna Odluka o pokretanju postupka javne nabavke br. 13-000591/18 od 19.02.2018. godine Nabavka i isporuka namještaja za potrebe JU Prve osnovne škole Brčko 12:09 21.02.2018.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke broj: 13-003727/17 od 12.02.2018. godine Nabavka radova za izradu čelične nadstrešnice – natkrivanje na tribinama na stadionu FK Izbor, MZ Broduša 15:35 20.02.2018.
TD - Odrzavanje aplikativnog software-a Direkcije za finansije.pdf 13:49 20.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000464/18 od 08.02.2018. godine Usluge čišćenja rezervoara sanitarne vode za potrebe JU Devete osnovne škole 12:47 19.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.14.04.1-13-371/18 od 14.02.2018. godine Servisiranje, kalibracija ručni laserski radara, radar-kamera, stacionarnog radarskog sistema, kućišta stacionarnog radara, aparata za utvrđivanje alkoholis... 10:36 19.02.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003325/17 10:26 19.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.13-000351/18 od 31.01.2018. godine Nabavka i isporuka plina za potrebe obdaništa i zabavišta "Naša djeca" Brčko 11:47 16.02.2018.
Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave br.SuPK-246/18 od 12.02.2018. godine Kasko osiguranje vozila za potrebe Pravosuđa Brčko distrikta BiH LOT 1 – 6 13:30 15.02.2018.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002892/17 Radovi na rekonstrukciji ulice Uzunovića (druga traka Bulevara), Kuglana - pružni prelaz 11:25 15.02.2018.