Налазите се овде: Дом

Aktuelno - Javne nabavke Brčko distritkta BiH

Poštovani posjetioci, dobro došli na web sajt Javnih nabavki Vlade Brčko distrikta BiH.

Na našem novom web sajtu moćićete pronaći sve informacije o postupcima javnih nabavki koje provodi Pododjeljenje za javne nabavke Brčko distrikta BiH.
Postupci su grupisani po vrsti postupaka javnih nabavki. Postupcima po vrsti se može pristupiti iz gornjeg, horizontalnog menija. Svaki postupak može da se sastoji iz više vrsta raziličitih dokumenata od Tenderske dokumentacije, preko pojašnjenja, obavještenja vezanih za postupak, do liste učesnika i rješenja po žalbi. Svim tim dokumentima se može pristupiti pristupom konktretnom postupku nabavke ili pretragom kroz pretraživač koji se nalazi u gornjem desnom uglu.
Meni Docs & Info sadrži prečice do obavještenja i izvještaja te legislative i kontakt informacija. Takođe u ovom meniju se mogu naći i internet veze koje preporučuje Pododjeljenja za javne nabavke Vlade Brčko distrikta BiH.


Наслов Опис Датум објаве
Odluka o izboru 13-001729/17 14:37 19.12.2017.
18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 18.12.2017.g. Radovi na sanaciji odronai kanalizacionog kolektorana mikro lokaciji u ulici Birčanska u MZ Donji Brezik. 13:33 18.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-003373/17 Radovi na sanaciji klizišta na području Brčko distrikta BiH - hitni postupak 11:16 18.12.2017.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke, broj 13-002535/17 Nabavka vakcine MRP morbili, rubeola, parotitis - monodozno pakovanje 14:33 15.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002839/17 od 07.12.2017. godine Nabavka radova za potrebe Osnovnog suda Brčko distrikta BiH - 2 lota 09:44 14.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br.13-003317/17 od 11.12.2017. god. Nabavka usluga konzumacije hrane i pića van zgrade Vlade Brčko distrikta BiH na bazi švedskog stola za potrebe Odjeljenja za europske integracije i međunaro... 09:15 14.12.2017.
Odluka o izboru 13-003140/17 13:43 13.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 39-000042/17 13:31 13.12.2017.
Nabavka radova priključenja na NN mrežu objekata koji su prošli kroz program obnove 11:41 13.12.2017.
Odluka o dodjeli ugovora broj 13-003120/17 14:14 07.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 13-002318/17 Nabavka radova na demontaži i rušenju objekata za potrebe Odjeljenja za javnu sigurnost Vlade Brčko distrikta BiH 15:32 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača br. 13-002711/17 od 05.12.2017. godine Nabavka i isporuka kompjuterskog materijala za potrebe Odjela za stručne i administrativne poslove – Pododjel za informatiku 14:49 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-003111/17 14:36 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002458/17 11:48 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-001827/17 11:41 06.12.2017.
Odluka o prestanku postupka javne nabave 13-001087/17 11:31 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002135/17 09:57 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002838/17 09:22 06.12.2017.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 13-002884/17 09:06 06.12.2017.
Odluka o prestanku postupka javne nabavke br. 13-003289/17 od 28.11.2017. Nabava i isporuka potrošnog materijala (elzet brave za vrata, metalne merdevine, četke –papučice za usisivač i dr.) za potrebe Tužilaštva Brčko distrik... 11:36 05.12.2017.